Vážení cestujúci,

na základe rozhodnutia VÚC Trnava Vám oznamujeme, že s platnosťou od 02.05.2020 bude naďalej doprava prevádzkovaná v medzisviatkovom režime s rozšírením o opodstatnené spoje, ale už s úhradou cestovného za prepravu vo verejnej pravidelnej autobusovej doprave.

Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o:
– maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
– maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse
– sledovanie našej facebookovej a webovej stránky, kde budeme informovať o prípadných zmenách