Od 01. apríla 2019 budú v platnosti nové cestovné poriadky liniek:


Spoje č. 2 a 16 – úprava odchodov
Spoj č. 15 – úprava odchodov, skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 9/ Mokrý Háj, kostol o 16:05 hod.
Spoj č. 17 – úprava odchodov, skrátenie jazdnej doby, začiatok na Tč 1/ Skalica, žel.st. o 17:45 hod.
Spoj č. 20 – úprava odchodov, skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel.st. o 18:55 hod.


Spoje č. 3, 9, 11, 22 – úprava odchodov


Spoje č. 6, 15, 20 – úprava odchodov
Spoj č. 19 – posun odchodu z Tč 25/ Petrova Ves, kult. dom o 5 min neskôr na 7:30 hod., skrátenie doby


Spoj č. 1 – úprava odchodov
Spoj č. 9 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 27/ Štefanov, rešt. Kamenica o 20:55 hod.
Spoj č. 17 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 27/ Štefanov, rešt. Kamenica o 13:20 hod.
Spoj č. 6 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 5:25 hod.
Spoj č. 8 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 10:40 hod.
Spoj č. 14 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 17:45 hod.
Spoj č. 18 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 15:30 hod.


Spoj č. 21 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 36/ Bor. Mikuláš, Družstevná ul. o 23:20 hod.
Spoj č. 6 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 7:40 hod.
Spoj č. 14 – posun odchodu na Tč 36/ Bor. Mikuláš, Družstevná ul. o 5 min. skôr na 12:30 hod., úprava odchodov po celom úseku


Spoje č. 1, 9, 2 – úprava odchodov
Spoj č. 3 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 27/ Gbely, žel. st. o 7:40 hod.
Spoj č. 10 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 8:35 hod.


Spoje č. 13, 17, 12, 14, 18, 24 – úprava odchodov
Spoj č. 1 – natiahnutie spoja, koniec na Tč 26/ Kúty, rešt. Kasíno o 6:50 hod.
Spoj č. 5 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 28/ Kúty, žel. st. o 12:05 hod.
Spoj č. 7 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 28/ Kúty, žel. st. o 12:05 hod.
Spoj č. 9 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 28/ Kúty, žel. st. o 15:20 hod.
Spoj č. 11 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 28/ Kúty, žel. st. o 15:15 hod.
Spoj č. 4 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 7:45 hod.
Spoj č. 10 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 13:40 hod.


Spoj č. 15 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 20/ Kopčany, Moravská ul. o 14:45 hod.


Spoj č. 1 – presmerovanie spoja, zrušenie zachádzky na Tč 11/ Holíč, žel. st.
Spoj č. 16 – natiahnutie spoja, začiatok na Tč 12/ Holíč, Lúčky o 14:15 hod.
Spoj č. 14 – skrátenie jazdnej doby, koniec na Tč 1/ Skalica, žel. st. o 10:10 hod.


Spoj č. 4 – úprava odchodov


Spoj č. 3 – úprava odchodov


Spoje č. 4, 6, 7 – úprava odchodov


– linka ostáva v prevádzke aj po 31.3.2019
Spoje č. 1, 3, 2 – úprava odchodov
Spoj č. 5 – natiahnutie jazdnej doby, koniec na Tč 26/ Kúty, žel. st. o 15:30 hod.
Spoj č. 4 – posun odchodu z Tč 26/ Kúty, žel. st. o 5 min. neskôr na 11:35 hod., skrátenie jazdnej doby
Spoj č. 6 – posun odchodu z Tč 26/ Kúty, žel. st. o 5 min. neskôr na 15:40 hod., skrátenie jazdnej doby


(SKAND Skalica, spol. s r.o., zabezpečuje prepravu len spojov č. 30 – 33)
Spoj č. 32 – posun odchodu z Tč 29/ Skalica, žel. st. o 5 min neskôr na 12:40 hod., skrátenie jazdnej doby

Prejsť na stránku so zoznamom liniek (PAD)