Žiacke, študentské čipové karty sa vybavujú od:

23.8.2017 do 8.9.2017 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

okrem týchto dní:

28.8.2017 – od 11:00 do 15:00 hod.
30.8.2017 – od 11:00 do 15:00 hod.

Po tomto termíne sa čipové karty vybavujú od 6:00 hod. do 14:00 hod.
Prestávka na obed: 10:45 hod. – 11:45 hod.

Základné školy:
Čipové karty platia do dátumu platnosti, ktorý je vytlačený na prednej strane čipovej karty. Ak má žiak čipovú kartu po dátume platnosti, treba vybaviť novú čipovú kartu. Od 5. ročníka musí byť na čipovej karte aj fotografia. Poplatok za vybavenie karty je 4 €.

Stredné školy a učilištia:
Študenti, ktorí majú čipové karty už vybavené si musia priniesť Potvrdenie o návšteve školy na nový školský rok 2017/2018 a platnosť čipovej karty bude predĺžená. Poplatok je 1 €.
Študenti, ktorí nemajú vybavené čipové karty si prinesú vyplnené a školou potvrdené tlačivo Žiadosť o vydanie čipovej karty s preukazom na zľavu a fotografiu. Poplatok za vybavenie čipovej karty je 4 €.

Vysoké školy:
Študenti cestujú medzinárodným žiackym (študentským) preukazom International student identity card (ISIC karta) alebo si vybavia čipovú kartu.
Tlačivá: Žiadosť o vydanie čipovej karty s preukazom na zľavu a Potvrdenie o návšteve školy – predĺženie platnosti študentskej zľavy