Vážení cestujúci,

žiacke a študentské čipové karty budú vystavované na našej adrese SKAND Skalica v termíne od 24.8.2020do 11.9.2020 v čase od 8.00hod. do 15.00hod.

Od 14.9.2020 sa čipové karty vystavujú v čase od 6.00hod do 14.00hod.

V čase od 10.30hod. do 12.00hod sa čipové karty nevystavujú.

Základné školy:

Čipové karty platia do dátumu platnosti, ktorý je vytlačený na prednej strane čipovej karty. Ak má žiak čipovú kartu po dátume platnosti, treba vybaviť novú čipovú kartu.

Od 5.ročníka musí byť na čipovej karte aj fotografia.

Poplatok za vybavenie karty je 4,-€.

Stredné školy a učilištia:

Študenti, ktorí majú čipové karty už vybavené si musia priniesť potvrdenie o návšteve školy na nový školský rok 2020/2021 a platnosť čipovej karty bude predĺžená. Poplatok je 1,-€.

Študenti, ktorí nemajú vybavené čipové karty si prinesú vyplnené a školou potvrdené tlačivo

„Žiadosť o vydanie preukazu(čipovej karty)“ a fotografiu.

Poplatok za vybavenie karty je 4,-€.

Vysoké školy:

Študenti, ktorí cestujú s medzinárodným žiackym (študentským) preukazom International student identity card (ISIC karta), alebo si vybavia čipovú kartu.

Tlačivá „Žiadosť o vydanie preukazu (čipovej karty)“a „Potvrdenie o návšteve školy“ si môžete vyzdvihnúť v autobusoch, alebo na výdajnom mieste SKAND Skalica, spol. s r. o., Nádražná 26, 90901 Skalica alebo na našej webovej stránke www.skand.sk.