Dňa 27.06.2018 od 8:00 do 10:00 hod. bude na ulici Nádražná odstávka elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu nebude v tomto čase možné vydávať čipové karty.