Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia a úplného uzatvorenia štátnej cesty I/2 v úseku Holíč – Kopčany v období

od 19.08.2019, 8:00 hod. do 24.08.2019, 8:00 hod.

bude upravená prevádzka dotknutých spojov nasledovne:

Linka 206413 Skalica – Kopčany – bude v stanovený čas rekonštrukcie železničného priecestia zabezpečená kyvadlovou dopravou v obci Kopčany s prestupom u železničného priecestia, okrem spoja č. 4 – pravidelný odchod z Kopčany, Moravská ul. o 5:10 hod., ktorý bude z dôvodu vedenia spoja po obchádzkovej trase posunutý na čas 4:55 hod.

Linka 206419 Kopčany – Holíč – Senica – bude zabezpečená kyvadlovou dopravou s prestupom pri železničnom priecestí na štátnej ceste l/2.

Linka 205417 Šaštín Stráže – Gbely – Skalica – spoje budú vedené po obchádzkovej trase, nebudú zachádzať do obce Kopčany!

Linka 206412 Skalica – Brodské – Kúty – spoje budú vedené po obchádzkovej trase, nebudú zachádzať do obce Kopčany!

Obchádzková trasa bude smerovaná cez obce Petrova Ves a Gbely.