Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie GDPR. Nariadenie prináša zmeny v štandardoch ochrany osobných údajov v rámci EÚ. V zmysle týchto zmien sa zmenili aj naše Podmienky ochrany osobných údajov a teda Vás prosíme aby ste si tieto podmienky pozorne prečítali.

Pokiaľ máte ďalšie otázky ohľadne spracúvania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na gdpr@skand.sk.