Oznamujeme cestujúcej verejnosti,

že sme z prevádzkových dôvodov nútení ku dňu 30.4.2018 zrušiť diaľkovú linku 206501 Skalica – Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš – Malacky – Bratislava.

Zároveň prebiehajú rokovania na rôznych úrovniach na vytvorení alternatívnej dopravy. Závery budú zverejnené do konca mesiaca.

Upravené 20.4.2018: rokovania dopadli neúspešne, linka sa ruší bez náhrady. Upravené boli spoje 206406 a 206408.

Za komplikácie sa ospravedlňujeme.