Vážení cestujúci,

s platnosťou od 1.3.2021 je úprava prevádzky na linke:
206408 Skalica – Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš:
– spoj č. 3 s upraveným odchodom o 5,35 hod. zo zastávky Skalica,rázc. k žel.st. bude zachádzať až do Štefanova, s príchodom na zastávku Štefanov,rešt. Kamenica o 6,08 hod.
– spoj č. 22 bude začínať v Štefanove s odchodom zo zastávky Štefanov,rešt.Kamenica o 6,08 hod. Cestujúci budú mať možnosť prestupu na linku 206410/1 (smer Gbely) na zastávke Petrova Ves,kult.dom o 6,15 hod.

SKAND Skalica, spol. s r.o.