Dňa 11.05.2019 počas trvania Kvetinových dní v obci Kátov budú mimo prevádzku trvalé autobusové zastávky Kátov, MŠ.

Nebudú nahradené žiadnymi inými zastávkami, linky nebudú prechádzať v čase od 5:00 hod. do 17:00 hod. obcou Kátov.