V dňoch 11.05.2019 od 6:00 hod. do 18:00 hod. bude prebiehať „Kúcanský jarmok“ s úplnou uzávierkou cesty v úseku od ul. Dr. Štefana Heska po križovatku s l/2.

Spoje pravidelnej autobusovej dopravy využívajúce tento úsek cesty budú v tento deň vedené po náhradnej trase podľa vyznačenej obchádzky.