Oznamujeme cestujúcim, že od 1.7.2021 príde k zmenám v tarifnom systéme na prímestských linkách Trnavského samosprávneho kraja.
Týka sa to dôchodcov, ktorí budú rozdelení na dôchodcov od 62+ rokov a dôchodci nad 70 rokov. Dôchodci 62+ sa budú preukazovať
občianskym preukazom a budú si môcť uplatniť zľavu podľa cenového výmeru TTSK a u dôchodcov nad 70 rokov bude nutné si vybaviť tzv.
Seniorpas, pri ktorom sa platí ročný paušál 5,- eur, v rámci ktorého budú cestovať zadarmo. Seniorpas Vám vystavíme na predajnom
mieste spoločnosti SKAND Skalica, prípadne ak ste už majiteľom čipovej karty, Vám kartu zmeníme na Seniorpas. Dôchodca nad 70r.,
ktorý nebude držiteľom Seniorpasu si môže uplatniť max. zľavu 62+.
Nové tarify platia výhradne na prímestských linkách Trnavského samosprávneho kraja, netýka sa to MHD Skalica, tá má svoj cenový výmer. Ak bude chcieť dôchodca nad 70 rokov cestovať aj prímestskou linkou, musí si okrem čipovej karty platnej na MHD vybaviť aj Seniorpas.

SKAND Skalica, spol. s r.o.