Obmedzenie prevádzky pravidelnej autobusovej dopravy počas konania Majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike dňa 23.06.2016.

Doba zastavenia prevádzky pravidelnej autobusovej dopravy bude v čase od 9:00 hod. – 19:00 hod.

Dotknuté mestá a obce : Gbely, Holíč, Senica, Skalica, Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš, Brodské, Dojč, Kopčany, Kúty, Letničie, Petrova Ves, Radimov, Smolinské, Unín a Štefanov.

V meste Holíč budú zrušené tieto autobusové zastávky v oboch smeroch:

– Holíč, rázc. k EAS – táto bude nahradená zastávkou Holíč, Kníhkupectvo Bystrický
– Holíč, Lúčky a Holíč, Sasinkova ul. – tieto budú nahradené prenosnými zastávkami na Kátovskej ul.: smer do Skalice pri reštaurácii Barborka, smer od Skalice pri mlyne
– Holíč, mestský úrad – bez náhrady
– Holíč, Kopčianska ul. – bez náhrady

Rozsah zastavenia prevádzky podľa liniek a spojov v prímestskej doprave:

205417 Šaštín-Stráže – Gbely – Skalica – spoje č. 32 a 33
206405 Skalica – Unín – spoje č. 5, 9, 10, 11, 12 a 16
206406 Skalica – Štefanov – spoje č. 5, 13, 15 a 16
206407 Skalica – Štefanov – Senica – spoje č. 5, 8, 10, 14 a 15
206408 Skalica – Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš – spoje č. 11, 13, 14, 15, 16, 23 a 24
206410 Skalica – Holíč – Gbely – spoje č. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 a 16
206412 Skalica – Brodské – Kúty – spoje č. 5, 9, 10, 12 a 13
206413 Skalica – Kopčany – spoje č. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27 a 30
206149 Kopčany – Holíč – Senica – spoje č. 2, 3 a 4 budú prevádzkované len v úseku Senica, AS – Holíč, Štúrova ul.

Diaľková linka 206501 Skalica – Bratislava :
– spoje č. 14 a 25 budú prevádzkované len v úseku Bratislava, AS – Borský Mikuláš,
– spoj č. 18 bude prevádzkovaný len po zastávku Šaštín-Stráže, Jednota, potom bude smerovaný cez Senicu a Holíč do Skalice,
– spoje č. 20 a 21 budú zastavené.