Od 9.decembra 2018 bude spustená prevádzka novej prímestskej linky 206421 Skalica – Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš – Kúty na skúšobnú dobu do 31.3.2019. Linka pokrýva územie zrušenej diaľkovej linky Skalica – Bratislava v zmysle spojenia dotknutých spádových obcí so železnicou v Kútoch – prípoje k vlakovým spojom.

Skúšobná doba znamená, že TTSK Trnava, ako zriaďovateľ linky, bude počas tohto obdobia sledovať frekvenciu cestujúcich na tejto linke a na základe výsledkov rozhodne o jej trvalom ponechaní, prípadných úpravách alebo zrušení.

Cestovný poriadok linky 206421