Oznam pre cestujúcu verejnosť

Dňa 7.5.2022 (Kvetinové dni Kátov) budú mimo prevádzku trvalé autobusové zastávky Kátov, MŠ.
Nebudú nahradené žiadnymi inými zastávkami, linky nebudú prechádzať v čase od 5.00 hod. do 17.00
hod. obcou Kátov.
SKAND Skalica, spol. s r.o.

Kvetinové dni Kátov