Vážení cestujúci, dňa 6.3.2023 vstupujú do platnosti zmeny na niektorých prímestských linkách.

Zmeny sa týkajú liniek:

Linka 206402 Skalica – Mokrý Haj

 Spoj č. 7 – posun odchodu zo zástavky Tč 1/ Skalica, Žel.st. 9,25 hod. o 10 min. neskôr na 9,35 hod.

s príchodom na zástavku Tč 11/ Mokrý Haj, kostol 9,50 hod.

 Spoj č. 8 – posun odchodu zo zástavky Tč 11/ Mokrý Haj, kostol 9,45 hod. o 5 min. neskôr na 9,50 hod.

s príchodom na zástavku Tč 1/ Skalica, zel.st. 10,00 hod.

 

Linka 206403 Skalica – Radošovce – Chropov

 Spoj č. 7 – posun odchodu zo zástavky Tč 1/ Skalica,Zel.st. 6,25 hod. o 5 min. neskôr na 6,30 hod.

s príchodom na zástavku Tč 27/ Radošovce nám. 7,10 hod.

 Spoj č.16 = – Úprava časov v priebehu spoja medzi jednotlivými zástavkami s príchodom

na zástavku Tč 1/ Skalica,Zel.st. 7,45 hod.

 Spoj č.23 = – posun odchodu zo zástavky Tč 1/ Skalica,Zel.st. 15,30 hod. o 5 min. neskôr na 15,35 hod.

s príchodom na zástavku Tč 27/ Radošovce, nám. 16,05 hod.

 Spoj č.27 —- posun odchodu zo zástavky Tč 1/ Skalica, Zel.st. 18,20 hod. o 10 min. neskôr na 18,30 hod.

s príchodom na zástavku Tč 31/ Chropov, hostinec 19,15 hod.

 

Linka 206404 Skalica – Prietržka – Senica

 Spoj č.17 = – Úprava časov v priebehu spoja medzi jednotlivými zástavkami, pričom odchod

Z prvej a príchod do poslednej zástavky zostava nezmenený

 Spoj č.26 = – Úprava časov v priebehu spoja medzi jednotlivými zástavkami, pričom odchod

Z prvej a príchod do poslednej zástavky zostava nezmenený

Spoj č. 8 – posun odchodu zo zástavky T č 34/ Senica, AS 9,25 hod. 0 15 min. skôr na 9,10 hod.

s príchodom na zástavku Tč 1/ Skalica, zel.st. 10,25 hod.

 Spoj č.14 — – posun odchodu zo zástavky T č 26/ Štefanov, rest. Kamenica 17,05 hod. 0 15 min. skôr na 16,50 hod.

s príchodom na zástavku Tč 1/ Skalica, Zel.st 17,30 hod.

 

Linka 206405 Skalica – Unín

 Spoj č.14 = – posun odchodu Zo zástavky Tč 20/ Unín, pri potoku 16,00 hod. o 15 min. skôr na 15,45 hod.

s príchodom na zástavku Tč 1/ Skalica, zel.st. 16,25 hod.

 

Linka 206407 Skalica – Štefanov – Senica

 Spoj č. 8 – posun odchodu z Tč 34/ Senica, AS 9,25 hod. o 15 min. skôr na 9,10 hod

s príchodom na zástavku Tč 1/ Skalica, zel.st. 10,25 hod.

 Spoj č.14 — – posun odchodu z Tč 26/ Štefanov, rest. Kamenica 17,05 hod. 0 15 min. skôr na 16,50 hod

s príchodom na zástavku Tč 1/ Skalica, Zel.st 17,30 hod.

 

Linka 206421 Skalica – Saštín-Stráže – Borsky Mikuláš – Kúty

 Spoj č. 4 – posun odchodu zo zástavky Tč 26/ Kúty, Zel.st. 11,35 hod. o 15 min. skôr na 11,20 hod.

s príchodom na zástavku Tč 1/ Skalica, zel.st. 12,25 hod.

 Spoj č. 7 – posun odchodu zo zástavky Tč 1 / Skalica, Zel.st. 17,20 hod. 0 15 min. neskôr na 17,35 hod.

s príchodom na zástavku Tč 27/ Kúty, zel.st. 18,45 hod.

 

SKAND Skalica, spol. s r.o.