Čipová karta žiacka, študentská karta ISIC

Čipová karta žiacka

Využitie

Slúži pre žiadateľov o žiacku (študentskú) zľavu na cestovanie pravidelnou autobusovou dopravou.

Zľava bude žiadateľom poskytnutá prostredníctvom čipovej karty (ČK), ktorá je zároveň žiackym preukazom a je dokladom na preukázanie nároku na zľavnené cestovné.

Vybavenie karty

Pre vybavenie ČK na žiacku (študentskú) zľavu cestovného je potrebné dodržať tieto pokyny:

 1. Žiadateľ odovzdá vyplnenú a školou potvrdenú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na výdajnom mieste: SKAND Skalica, spol. s r. o., Nádražná 26, Skalica.
  Študenti stredných a vysokých škôl – na uplatnenie študentskej zľavy na ďalší školský rok treba predložiť Potvrdenie o návšteve školy.Na stiahnutie:
  –  Žiadosť o vydanie čipovej karty s preukazom na zľavu Žiadosť o vydanie čipovej karty s preukazom na zľavu
  –  Potvrdenie o návšteve školy – predĺženie platnosti študentskej zľavy
  – 
 2. Pre potreby uplatnenia zľavy sú ČK rozčlenené na:
  – žiacke – žiaci základných škôl,
  – študentské – študenti stredných škôl a učilíšť,
  – študenti vysokých škôl do dovŕšenia 26. roku veku.
 3. Platnosť preukazu na zľavu sa stanovuje nasledovne:
  –  žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ – do 31.8. v roku ukončenia 4. ročníka ZŠ
  –  žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ – do 31.8. v roku ukončenia 9. ročníka ZŠ
  –  študenti stredných škôl a učilíšť – do 31.8. príslušného školského roka
  –  študenti vysokých škôl – do 30.9. príslušného školského roka,
  resp. – do 31.8. v poslednom ročníku štúdia.
 4. Po predložení žiadosti o vydanie čipovej karty na žiacku (študentskú) zľavu budú údaje o držiteľovi vo forme elektronických údajov uložené na ČK. Čipová karta slúži v prímestskej a diaľkovej doprave ako elektronická peňaženka.Čipová karta je neprenosná!
 5. Čipové karty sa vybavujú na počkanie.
 6. Poplatok za vydanie ČK je 4 EUR a hradí sa až pri jej preberaní žiadateľom. Manipulačný poplatok za opravu údajov preukazu, ako zmena priezviska, bydliska, fotografie, predĺženie platnosti študentskej zľavy na ďalší školský rok, je 1 EUR.
 7. Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje v súlade s Výmerom cestovného TTSK č. 1/2021 v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja.
 8. Pri kontrole oprávnenou osobou dopravcu, na jej vyzvanie, cestujúci sa musí preukázať platnou ČK a zakúpeným cestovným lístkom.

Pokiaľ sa pri kontrole zistí, že ČK je poškodená, upravovaná, vymenená alebo odstránená fotografia držiteľa  ČK alebo je blokovaná, cestujúci je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka a bude voči nemu oprávnená osoba dopravcu postupovať podľa príslušných ustanovení platného prepravného poriadku.

Dôležité upozornenie – platnosť karty!

Čipové karty vydané výdajným miestom spoločnosti SKAND Skalica, spol. s r. o.,  sú platné na všetkých linkách SR okrem medzinárodných liniek iných dopravcov a slúžia ako doklad na preukazovanie nároku na jednosmerné zľavnené cestovné.

Študentská karta ISIC

Jednosmerné zľavnené cestovné

ISIC karta, ilustracne fotoDržitelia študentskej karty ISIC majú nárok na jednosmerné zľavnené cestovné. Táto zľava platí na všetkých linkách prevádzkovaných spoločnosťou SKAND Skalica, spol. s r.o.