Územná pôsobnosť

Činnosť zasielateľstva (nákladná špedícia) spočíva najmä v sprostredkovaní dopravy a vyťažovaní vozidiel v rámci celej Európy.

Dodávatelia prepravných služieb

Výber dodávateľov prepravných služieb (DPS) sa uskutočňuje podľa prísnych kritérií:

  • poistné krytia
  • systémové zabezpečenie realizácie služby
  • veľkosť a typová skladba vozidiel
  • mobilné spojenie medzi vodičmi a dispečingom
  • termíny realizácie a ďalšie

Spoľahlivosť jednotlivých DPS v zmysle interných smerníc riadenia kvality preverujeme prostredníctvom ich pravidelného vyhodnocovania. Trvale spolupracujeme s DPS zaradenými v skupine A (spoľahliví).

Poistenie zodpovednosti

Na krytie zodpovednosti zasielateľa máme uzavretú zmluvu s poisťovňou Union na 331 939,19 EUR.